Talk:OlandQUSP

From Cybis Wiki
Jump to: navigation, search

"which are from Föra parish about 20 km north from the others." north from the others??? Lars-Ake 21:20, 10 June 2009 (UTC)

"norr om de övriga", men det blev ju inte riktigt logiskt. Vet inte om det blev mer begripligt nu? Taxelson 21:50, 10 June 2009 (UTC)
Jag tyckte bara att 20 km norr om centrala Öland var en litet konstig angivelse. Petitess! Lars-Ake 21:53, 10 June 2009 (UTC)
Nog sant. Det mentala avståndet till Föra är längre än det geografiska (ligger ju på "Norröland"). Men det har faktiskt en viss betydelse i en del fall, där prov från södra utkanten av området (LL... och RS...) i vissa fall daterade sämre när Föra-proverna låg med än när de inte gjorde det, om jag mins rätt. Norra Öland ligger faktiskt betydligt längre från fastlandet än centrala ön, och är mycket smalare, vilket torde påverka klimatat. Det sägs att det är soligare på norr, men om det är sant vet jag inte. Taxelson 22:13, 10 June 2009 (UTC)
Personal tools