Talk:Correlation analysis

From Cybis Wiki
Jump to: navigation, search

Kanske TTest-avsnittet borde brytas ut till en egen artikel? Taxelson 12:08, 1 July 2009 (UTC)
-Nej, jag tycker inte det, eftersom det är så kort och direkt relaterat till begreppen korrelationskoefficient och "overlap".Lars-Ake 16:07, 1 July 2009 (UTC)

OK, då lägger jag redirekter från TTest etc, men då bör man inte ändra rubriken. Taxelson 20:40, 1 July 2009 (UTC)

Jag tycker inte att TTest-avsnittet i Wikipedia som vi refererar till är klargörande i det här sammanhanget. Så varför jaga in läsaren i den artikeln?
Jag tycker mest att vi skall framhålla metoder för att visa säkerheten i dateringen utan referens till matematisk statistik där man skall uppfylla vissa statistiska krav på variabler och fördelningar. Speciellt gäller detta när vi använder corrcoeff och TTest på P2Yrs-variabeln där det saknas utredning om dess egenskaper. Lars-Ake 09:51, 4 July 2009 (UTC)

Javisst. jag var också tveksam till den artikeln. Vi använder ju bara en aspekt av den. Dessutom är det ju så med vår användning av korrelation, att den är mycket ovanlig. I många användningar är man bara intresserade av om det finns en korrelation mellan två kurvor vid en given "passning" (typ rökning/lungcanser eller arbetslöshet/ekonomisk tillväxt eller vad det nu kan vara), medan "sliding" av kurvorna i de flesta sådana sammanhang vore helt meningslös. Så de flesta allmänna statisktikartiklar blir alltför vidlyftiga för våra ändamål. Däremot är det bra att försöka använda vedertagna "variabler", ändrade därför S till σ och gjorde en hänvisning till Expected value sv:Väntevärde, som verkar vara mer specifikt än meanvalue/medelvärde, och för att ge en idé om varför det står "E". Taxelson 10:36, 4 July 2009 (UTC)

Corina T-value

http://dendro.cornell.edu/corina-manual/T-Score. Do Corina use another method for calculation of the T-value, or why do they mention T-values about 2.5-3.0 as good? The normalization method used by Corina is obviously Baille/Pilcher normalization, so according to our experiences (and our way to calculate T-score), at least 6 and probably as high as 8 to be confident would be more true. We really need to analyze the formulas at the corina site to see if they are equivalent to ours. Taxelson 21:47, 4 July 2009 (UTC)

Confidence interval

If we accept 0.1% false match towards a 1500 years long reference, that means that the minimum level of t-values we do accept is one random generated (i.e false) match per 1000*(1500-block length) estimated t-values. That is a confidence interval at more than 1-10-6. If we instead do accept 1% false matches we still talking about a confidence interval of more than 1-10-5, or 99.999%! Taxelson 20:04, 6 July 2009 (UTC)

Personal tools