Cybis Wiki talk:Upload policy

From Cybis Wiki
Jump to: navigation, search

Inte säker på att jag förstår exakt vad du menar... t ex när du skriver "fits to ..common". Undvik att formulera dig i passiv form: "När en beställning skall göras ..." Använd i stället aktiv form: När du vill beställa en uppladdning... (Detta gäller generellt för handboksskrivning.) Skriv gärna en svensk version av texten så skall jag se om det är lättare att rå på den då. Lars-Ake 21:44, 23 May 2009 (UTC)

OK, vi kan utarbeta en svensk version på Cybis Wiki:Upload policy(sv). Taxelson 09:29, 24 May 2009 (UTC)
Du skriver: Cybis Wikis policy är därför att bilder så långt möjligt först ska laddas upp på Wikimedia Commons.
"därför"??? Jag saknar motiveringen.
Är motiveringen att vem som helst får ju ladda upp på Commons så då kan bilden läggas där och då belastar bildutrymmet inte heller Cybis wiki.
"först skall ladda upp"? Menar du "i första hand" - eller? Lars-Ake 09:44, 24 May 2009 (UTC)
Tappat bort tankeled... Så här tänker jag:
        • Steg 1: På Commons laddar man upp en sin bild i så hög upplösning som är meningsfullt.
        • Steg 2: En illustration som finns på commons (oavsett om man själv eller någon helt annan laddat upp den där) begärs, och någon (företrädesvis jag) laddar upp den lokalt i en "snålversion", tex 250 px eller 500 px bred, men under samma namn som den har på commons. Filens beskrivningssida på här på CW hänvisar sedan till bildsidan på Commons, där man har tillgång till bilden i fullstorlek. (Ett problem med filuppladdaning i wiki är att filer, till skillnad från sidor, inte kan flyttas, så det är kinkigt att namnet blir bra från början!). Poängen med commons är dubbel: Dels sparar vi serverutrymme här, utan att göra avkall på bildkvalité, dels gör vi bilderna tillgängliga för liknande projekt i andra sammanhang.
(Vet inte hur hemma du är på commons, men du kan ju kolla på Wikimedia Commons contains a media category related to Cross_sections_of_trees eller Wikimedia Commons contains a media category related to Pinus_sylvestris t.ex, för att få ett litet smakprov på vad som kan finnas. Mina bilder finns samlade på: Wikimedia Commons contains a media category related to Images_by_T.Axelson) Taxelson 10:12, 24 May 2009 (UTC)
Exemple på hur det kan se ut finns på Earlywood
Personal tools