Cybis Wiki talk:Project rwl

From Cybis Wiki
Revision as of 18:38, 24 May 2009 by Lars-Ake (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

På huvudsidan finns en beskrivning av dataserien t.ex swed305. Under denna finns undersidor med data, t.ex swed305/w för vanliga årliga ringbreddsdata. /L kan användas för Latewood, E för earlywood, andra bokstäver för andra data och olika typer av kronologier. Alla dessa filer, liksom även eventuella äldre versioner, som kan behövas för dokumentationsändamål (referenser i gamla dateringsrapporter) länkas från huvudsidan (i detta fall Swed305). I sådana fall länkas med full url till gamla versioner i historiken. Efterhand behöver det dokumenteras under vilka övriga littera olika datatyper ska läggas, så att vi får en standard för detta. Taxelson 21:15, 19 May 2009 (UTC)

Namnkonventioner

Det finns behov av inte bara de kodade namnen på ITRDB och andra databaser, utan också ett system för hur kollektioner namnges på ett samtidigt beskrivande och systematiska sätt. Helst på ett sätt som är entydigt efter trunkering till 8 tecken... I nedanstående tabell kan vi försöka få ihop förslagen. Vilket av namnen som blir artikelnamn är kanske mindre viktigt så länge alla namnen redovisas i artiklarna och är försedda med redirecter.

Synonyma format
ITRDB Plats-SPSP 2 Mnemonic Rubrik 3
Swed302 Nämdö-PISY SESthNm Och nåt tredje
Swed311 Nämdö-PCAB SESthNm_G Och nåt tredje
Swed303 Kaptensudden,Västanvik,Nämdö-PISY SESthNmK L
Swed305 Björbo-PISY SEDalBjo Och nåt tredje
Swed022 Gotland(Schweingruber)-PISY SEGotS P
SE005 Gotland(Lund)-PISY SEGotL P
Q R S T
U V X Y
Z Å Ä Ö

Modifiera förslagen och tillför nya efter tycke och smak. Så småningom kommer vi kanske på hur vi vill ha det!

Gunnar hjälpte mig att få till en wiki-tabell att testa olika formatförslag i, och för överblick på hur det kunde bli tillämpat på andra. Jag tycker att detta är svårt! Och mitt förslag ovan blir ju inte bra alls! Taxelson 13:22, 24 May 2009 (UTC)

Har lagt till delar av en kolumn ovan. Dock kommer jag att fundera på om vi kanske skall addera ett extra attribut till collectioner. Alltså ett värde som inte måste begränsas till 6-7 tecken. Det finns redan en mekanism för att addera sådana attribut till collektioner! Bestämmer man sig bara för att använda ett visst "kolumn-namn" t ex "USENAME" så skulle man kunna låta CDendro använda detta namn i en del olika tabeller. - Jag är inte alls säker på vad som är bra. Men jag är inte nöjd med ett helt sifferbaserat identifierings-system som enbart kompletteras med "total pratighet" typ "Den fina tallkurvan från Nämdö som uppdaterades". Jag vill ha ett kortnamn att använda i kolumner men det skall ge mig mer associationer än vad bara några siffror kan ge, arbetsnamn: "Recommended very short description" Lars-Ake 16:38, 24 May 2009 (UTC)

Personal tools