Cybis Wiki:Hjälp

From Cybis Wiki
Jump to: navigation, search
This is a parallel page in Swedish to Help:Contents.
Detta är en parallellsida till Help:Contents och användbart material härifrån bör översättas och flyttas dit. Om du hittar eller skriver ett stycke här, som inte finns där, så översätt det gärna, eller märk avsnittet med mallen {{translate}}

Contents

Om Cybis Wiki

Se: Main Page (engelska).

Risker och möjligheter med wiki-tekniken

  • Läs gärna Wikipedia (Swedish) article about Wiki


Special funktioner

References

För att göra en "reference" (notis): Skriv den text som du vill ha i notisen genom att skriva den mellan taggarna <ref> och </ref>. Vid slutet av sidan, normalt under en rubrik kallad "Notes" eller "References", du behöver taggen <references/> (enbart en på varje sida). Nu blir de numrerade notiser i texten och fotnoter vid referens (<reference/>) taggen.

Användbara mallar (Templates)

  • Om man vill "komprimera" en man kan man använda mallen {{template}} eller {{mall}}, så här: {{template|namnet på den mall man vill "komprimera"}}. Då får man resultatet: Wikipedia (Swedish) article about Hjälp blir tillexempel {{svWP}}.
  • Om man skriver en artikel eller ett stycke på ett anat språk än engelska och vill få den översatt av någon kan man använda mallen {{translate}}. Sidan stoppas då automatiskt in i kategorin: category:translation needed, så hittar man de artiklar som behöver översättas.
  • Om mam vill få en artikel raderad kan man använda {{Delete}} och kan även ange en motivering till varför man vill att sidan skall raderas, så här: {{Delete|motivering}}. Artikeln hamnar sedan i kategorin: Category:DELETE, och kan sedan raderas av en administratör om denna anser det lämpligt att radera sidan.
  • Man kan även länka till Wikipedias (en, sv och de) artiklar med hjälp av mallarna {{SvWP}}, {{EnWP}} och {{DeWP}}. Om inte artikeln heter lika på den andra stråkversionen behöver det korrekta namnet anges i mallen, så här: {{SvWP|Tall}}. Detta behöver även göras om namnet innehåller mellanrum. Skriv då {{SvWP|Pinus_sylvestris}}.

Externna länkar

Wikipedias hjälpavsnitt

Somliga, men inte alla förslag på Wikipedias hjälpsidor kan vara användbara också för denna wiki

Personal tools