Nämdö kyrka

LL997708
Kyrkan vid Sand, Nämdö. Invigd 1876. Ersatte en rundkyrka (byggd 1798) som fanns på "Kyrkudden" mitt emot Kalkberget två km norr ut. Föregångaren till rundkyrkan fanns här där kyrkan står idag. Den kyrkan var byggd 1702.
En äldre övergiven kyrkobyggnad brändes av ryssarna 1719.
LL997707
LL997713
LL998302
LL997709
LL997712
LL998234
LL998232
LL997723
Magnus Blix var ägare till Nämdö 1772-1805. Det var han som lät uppföra rundkyrkan på Kyrkudden. Här ser vi "Blixens" vapensköld i mitten med hans båda fruars sköldar på vardera sidan. Bilden är retuscherad och visar kanske hur sköldarna ursprungligen såg ut.
LL998236
Oretuscherad bild som visar vapenskölden efter Blix´s första hustru såsom skölden ser ut idag. (Skölden är efter Sofia Ulrica Stiernroos, död 1790.) Sköldarna kommer troligen från rundkyrkan.
LL997719
genom Mosen äro Lagen gifinn. Joh 1.
Moses med stentavlorna.
LL997727
Nådh och Sanning genom Jesum Christum
Johannes Döparen. Ansiktet är illa åtgånget av vatten som har läckt in genom taket (taket är lagat nu).
LL997722
Altarskåpet anses vara ett Lübeck-arbete från slutet av 1400-talet. Skåpet är illa åtgånget och delar till det saknas. I samband med reformationen blev mycket omändrat i våra kyrkorna.
LL997728
LL997725
THENNA TAFLA HAFVER ERLIGH OCH FÖRSTÅNDIGH GOTFRIDH HINDERSON BEFALNINGSMAN VIDH ÖSTARVIK OCH TILLyDAND GODS LÅTIDT SÄTIA ÖFVER SINA SALIGE BARNS GRAF NÄMLIGH HINDRIK GOTFRIDSON OCH ANNA GOTTFRIDSDÅTTAR ANNO 1648
DEN. 30: NOVEMBRIS
WYSHETENES BOK CAP3: THE RÄTFÄRDIGAS SIELAR ÄRO I GUDS HAND OCH INTIT DODSQVAL KOMMER VEDH THEM:
VYSHETENES BOK CAP4 THEN RÄTFÄRDIGE OM HAN ÄN BETIDA DÖR SÅ ÄR HAN DOCK I ROLIGHET THY THERAS SIELAR BEHAGADE GUDI THERFÖRE HASTADE HAN MEDH THEM UTUR THETTA ONDA LEFVERNET:
PROPHETEN IESAIA. CAP.26. TINNE DÖDA SKOLA LEFVA OCH MEDH LEKAMEN UPH STÅ IGEN VAKER UPH OCH BERÖMMER IDER I SOM LIGEN UNDER IORDENE. TY THIN DAGG ÄR EN GRÖN MARKS DAGG OCH IORDEN SKALL GIFVA IFRAN SIG THE DÖÖDA:
Citaten från 1. Salomos Vishet 3:1, 2. Salomos Vishet 4:7 och 4:14, 3. Jesaja 26:19

Personerna kring Jesus är Maria, Jesu mor och Johannes (lärjungen och evangelisten) (jfr. Johannes 19:26)
LL998301
Ljuskrona i trä. Historien bakom kronan anses vara förebild för Strindbergs "Sjönödslöftet".
LL997721
LL998229
LL998206
Numera är kyrkan ganska invuxen bland träd och buskar. Det har inte alltid varit så. Förr var det öppet runt kyrkan.
FBNB005
FBNB016
Två bilderna som är tagna från precis samma plats men med 40-50 års mellanrum. Den svartvita bilden såldes som vykort i Nämdö Diversehandel och togs av Folke Bengtsson (handlaren själv) troligen i början av 1950-talet. Nästa bild togs i augusti 1999.
LL998303
LL998202
Nämdö Prästgård "Paradiset".
LL98B112
Kyrkan sedd från sjön, oktober 1998.
Augusti 2009
Text och foto: Lars-Åke Larsson


Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se