Kubbhuset Borgen i Täby kommun

Bilder från restaurering

av Bengt Fagerström

Det började med stormen Gudrun i januari 2005...

2007 - före renoveringen.

Dags att riva huset? Det är gammalt och förfallet och behövs ändå inte...?

Med finansiering från Länsstyrelsen så löste det sig...

Borgen är byggd av lera och vedkubb - en nu bortglömd teknik!
gårdshus till Torslunda Övergård
byggd omkring 1880
har använts som bostad
kammare med stuga
3.6 x 6.2 m
Måttsättning

Bärande konstruktion:

-träkonstruktion med murad kubb i väggfälten
-stolparna fästade i en syll  som vilar  på grunden
-fyrkantstimmer  kring öppningar
-kubben ca 15 cm
-ingen spik

Farstu på drift
Utskjutande puckel för bakugn
Hörnstolpe fästad i syll - Stabil oventilerad grund.

Murning:

Färdigblandad kakelugnslera

Murning

Putsning:


 • All puts knackades ner.
 • Skadad kubb byttes ut.
 • Putsning in- och utvändigt:
 • Putsning in- och utvändigt med en blandning av lera, vatten, halm, sand och hästgödsel.
 • Ingen putsbärning.
 • Förberett för kalkputsning - små fördjupningar i leran.
 • Självbyggeri

  Restaureringen av Borgen har gett unika erfarenheter av kubbtekniken. Med dessa kunskaper är det fullt möjligt att bygga nya hus. Tekniken är enkel men tidskrävande och borde  därför passa självbyggare. Finns lokal tillgång till lera och ved eller rivningsvirke så minskar ju kostnaderna avsevärt.

  Är Du intresserad av att bygga kan  nedanstående hantverkare konsulteras:

  Johannes Riesterer
  Svenska Jordhus
  Ola Lundqvist
  Bygg & Kulturteknik

  BORGEN  HÖSTEN 2009
  Bengt FagerströmFixade pengar, fotade
  Cecilia  PantzarLänsmuseets kontrollant
  Gudrun STORMAvslöjade
  Johannes RiestererPutsade
  Ola LundqvistRestaurerade
  Åke ArellMätte upp, fotade
  Kubb ur torrfura från gården

  Stort tack till Lars-Åke Larsson för teknisk support och engagerad rådgivning vid utformning av mina bildspel.
  Bengt Fagerström 2009-11-23  Copyright © 2009, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se