Saltsjöbadens båtklubb - Det var en gång...
berättat av Lars-Åke Larsson

Foto i Tore Regnells samling
Så här minns jag båtklubben från tiden omkring 1950...
LL63431
Förr gick det ett järnvägsspår längs Pålnäsvägen från bangården och ner till Kolbryggan. När jag var liten användes det för uppställning av utrangerade vagnar.
TRLB007
Tore Regnell som har tagit de flesta bilderna i det här galleriet.
Vissa år - som här - stod det inte så många vagnar på spåret. Då blev det snabbt en ganska populär promenadväg.
TRLB002
Längs spåret låg kasserade slipers i stora högar.
TRLB003
...och innan plasten kom så fanns det bara träbåtar nere på varvsområdet.
Här skall våran båt sjösättas i Pålnäsviken i Saltsjöbaden, 11 maj 1948.
Stående fr v: Smörjar-Kalle Karlsson, Karl Mossberg (konduktör) och Anders Svan. Det är jag som står uppe i båten. Jag tyckte alltid att det var ruskigt att sitta i båten när den rullade ner i sjön. Men det fick man inte säga. Båten gjorde 10 knop och körde om de flesta andra motorbåtar!
TRLB005
TRLB022
TRLB001
Den här bilden är tagen från gamla Bensinbryggan och mot Kolbryggan med de gamla bodarna och mastskjulet.
LL74A108
Det här är min gamla båt "Fia" vid Kolbryggan.
"Fia" köptes 1965 och jag hade henne i över 20 år. Hon hade en Albin AL23 motor och gjorde 6 knop. Bilden är från 1974.
TRLB010
Förr stod mastskjulet på Kolbryggan. Överallt trämaster! 1960-tal.
LL63377
Farsans gamla hoj lutad mot längan av sjöbodar på Kolbryggan. 1963.

I början på 1900-talet kom det båtar och lossade kol för järnvägen på Kolbryggan som då var högre än idag.

TRLB004
Vy från Kolbryggan ut mot Baggensfjärden.
TRL6809
1968
TRLB011
TRLB028
Pålnäsvägen. Idag är vägen breddad till en uppställningsplats med en lång brygga.

På vintern...

TRLB026
Det här är mina grannar Birgitta och Håkan på varvet omkring 1950.
Snö, tunga linnepresenningar och träbåtar...
TRLB020
Troligen från 1965 då det blev tidig och kall vinter med snö och hård kyla redan i november.
TRLB018
Kolbryggan
TRLB013
Kolbryggan med Lars-Olof Bergmans gamla lotskutter. Helle Regnell på bryggan.
TRLB023
Jag tror bestämt det är min teckningslärare på gymnasiet, Lars Norrman, som står på isen!
TRLB014
TRLB024
Pålnäsvägen.
TRLB015


Copyright © 2014, Cybis Elektronik & Data AB. www.cybis.se